Season’s Greetings

.декември 22, 2021
Timo Railo
. < 1 min

Повече в тази категория

6 key benefits of diversity through nearshoring

Do you agree that salary inflation, compensation based on skills rather than location, and global talent shortage makes searching for...
Timo Railo

East намира най-добрите IT таланти, които да се впишат както технически, така и културно във всяка скандинавска компания.

Регистрирайте се за пълен достъп
Регистрирайте се за пълен достъп