Day

декември 20, 2022

Software Development Outsourcing 2022 Market Report and Trends for 2023

We at East have a somewhat unique place in the IT market, with a good pulse on the Nordic enterprises and scaleups buying IT services and software development companies in...
Timo Railo

East намира най-добрите IT таланти, които да се впишат както технически, така и културно във всяка скандинавска компания.

Регистрирайте се за пълен достъп
Регистрирайте се за пълен достъп