Партнирайте си с EAST

Започнете работа
с компании от Скандинавия

Балканският IT сектор разполага с огромен потенциал да предостави изключително ниво на IT услуги, които могат да трансформират редица европейски компании.

Това важи особено за бизнеса в скандинавските държави, който споделя културни прилики с Балканите и се сблъсква с огромни трудности в намирането на опитни и висококвалифицирани програмисти. Но от друга страна, същите тези държави нямат опит в аутсорсинга, които ги прави трудно достъпни за балканските доставчици.

Със своите дълбоки разбирания за скандинавската култура, East позволява на балканските IT специалисти да предлагат своите услуги в чужбина, като помагат на скандинавските компании да стартират и изпълнят по-бързо техните софтуерни проекти.

Защо да станете партньор на EAST

По време на нашето партньорство, ние фасилитираме комуникацията между нас и клиента, като определяме очакванията и техническите изисквания на проекта, осигурявайки цялата необходима информация още в началото на вашата работа. Тъй като напълно разбираме предизвикателствата и на двете страни – доставчик и клиент – предлагаме своите напътствия за по-добра комуникация и повишен work satisfaction от страна на клиента. Заедно с вас договаряме ценовите условия на проекта, за да гарантираме, че вашите умения и експертиза ще бъдат компенсирани подобаващо.

И не на последно място, ние никога не представяме програмистите, с които работим, като свои собствени. Вместо това поставяме вас – нашите партньори – на първо място, за да разширите потенциала си, да генерирате повече продажби и да изградите устойчиви и независими партньорства на европейския пазар.

International business

Повече бизнес възможности в международен план

Transparent criteria

Прозрачни критерии за подбор

Coaching

Бизнес коучинг за провеждане на интервюта

Brief

Брифинг процес и очаквания, които имат смисъл

Price support

Съдействие в ценообразуването и продажбите

Communication

Културна, правна и комуникационна подкрепа

East намира най-добрите IT таланти, които да се впишат както технически, така и културно във всяка скандинавска компания.

Регистрирайте се за пълен достъп
Регистрирайте се за пълен достъп